Regulamin

Home : Regulamin

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Deko Paradise.
 2. Sklep internetowy, działający pod https://www.dekoparadise.pl., prowadzony jest przez: Deko Paradise Sandra Czempik, Ciochowice, ul. Osiedlowa 8 44-180 Toszek, NIP: 9691531206 REGON: 369990212
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności: zasady korzystania z niniejszego sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach sklepu internetowego. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi

Realizacja zamówień:

 1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 2. Na proces realizacji zamówienia składa się skompletowanie zamówienia oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej lub poczcie.
 3. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
  • wybór formy dostawy i płatności,
  • podanie danych do formularza dostawy,
  • zatwierdzenia zamówienia przez przycisk „zakończ i zapłać”, który jest równoznaczny z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty,
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • przy wyborze metody dostawy „za pobraniem”- po zakończeniu procesu zamawiania przez Klienta,
  • przy wyborze metody dostawy „przedpłata-przelew”- po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu wpłaty za zamówienie.
 7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:
  • Sklep nie otrzymał płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Klienta zamówienia,
  • Sklep nie otrzymał pełnej kwoty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Klienta zamówienia,
  • Klient podał nieprawidłowe lub niepełne dane teleadresowe,
  • Klient podał niepełne dane dotyczące zamawianego towaru – brak koloru, brak określenia ilości zamówionych produktów itp.
 8. Zakupione produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Wynika to ze specyfiki wykorzystywanego produktu jakim jest drewno.

Dostawa towaru:

 1. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się w zakładce Dostawa i płatności.
 2. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Każdy produkt wykonany na zamówienie indywidualne w sklepie Deko Paradise nie podlega zwrotowi.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Deko Paradise Sandra Czempik, Ciochowice, ul. Osiedlowa 8, 44-180 Toszek, e-mail: dekoparadise@o2.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep dekoparadise.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić sprzedającemu lub przekazać osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający sam zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsument o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sprzedający nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.